VLC1
VLC2
TAP DOAN VLC

Lễ kết nạp Đảng viên mới Tập đoàn VLC

1488161332 | Lượt xem: 5559

Chiều 22/2/2017, tại Hội trường Công ty CP Sơn Hải Phòng – Chi bộ Văn phòng long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới Hồ Hữu Mạnh.

Chiều 24/2/2017, tại Hội trường Công ty CP Sơn Hải Phòng - Chi bộ Kinh doanh tổng hợp long trọng tổ chức lễ kết nạp 02 Đảng viên mới Lưu Nam Ngọc, Tạ Thị Phương Liễu.

Chiều 22/2/2017, tại Hội trường Công ty CP Sơn Hải Phòng – Chi bộ Văn phòng long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới Hồ Hữu Mạnh. Tại buổi lễ Đảng viên mới được đọc quyết định vào Đảng và giao nhiệm vụ khi trở thành Đảng viên.

DSC_0025

DSC_0030

DSC_0033

DSC_0038

DSC_0044

 

Chiều 24/2/2017, tại Hội trường Công ty CP Sơn Hải Phòng - Chi bộ Kinh doanh tổng hợp long trọng tổ chức lễ kết nạp 02 Đảng viên mới Lưu Nam Ngọc. Tạ Thị Phương Liễu. Tại buổi lễ Đảng viên mới được đọc quyết định vào Đảng và giao nhiệm vụ khi trở thành Đảng viên.


KD 1
 
KD 2
 
KD 3
 
KD 4
 
KD 5

Sơn HPVicoSivicoVilacoson2Bao bì VLCApachem