VLC1
VLC2
TAP DOAN VLC

Từ những thành quả đã gặt hái được cùng tiềm lực tài chính vững chắc, bộ máy quản lý chuyên nghiệp, hiệu quả, Ban lãnh đạo tập đoàn luôn xác định kinh doanh đa ngành là một hướng đi, hướng phát triển về lâu dài và tất yếu ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Kinh doanh đa ngành thực sự là một cách phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời phát huy lợi thế so sánh, lợi thế về quy mô của một doanh nghiệp. Tập đoàn VLC đã có những bước tiến mạnh mẽ vươn tầm quốc tế và theo định hướng giai đoạn 2010 – 2015, tập đoàn tập trung chủ yếu phát triển  ở 4 lĩnh vực sản phẩm  chính là :

1, Lĩnh vực Sơn,

2, Lĩnh vực Bột giặt và hóa chất

3, Lĩnh vực bao bì

4, Lĩnh vực bất động sản

 


Sơn HPVicoSivicoVilacoson2Bao bì VLCApachem