VLC1
VLC2
TAP DOAN VLC

Trách nhiệm xã hội

1385691203 | Lượt xem: 10254

Tại các doanh nghiệm thuộc các nhóm sản phẩm đều được xây dựng các nội dung công khai về trách nhiệm xã hội trước cổng các doanh nghiệp

Cam kết thực hiện chính sách chất lượng: xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, công nghệ được đổi mới liên tục và hài hòa với môi trường, các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật luôn được cải tiến đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, tích cực đào tạo đội ngũ CNLĐ đáp ứng với công việc được giao.

- Cam kết về môi trường: tuân thủ các yêu cầu của luật định về môi trường, kiểm soát có hiệu quả quy trình sản xuất, xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 và thực hiện tốt các mục tiêu về bảo vệ môi trường.

Cam kết về các phòng Thử nghiệm: đảm bảo kiểm soát quá trình sản xuất sản phẩm, nguyên liệu đầu vào đủ tiêu chuẩn bảo vệ môi trường

- Cam kết về an toàn sản xuất: định kỳ làm công tác đào tạo, hướng dẫn CNLĐ về công nghệ, chất lượng, an toàn, trang bị đầy đủ các phương tiện cá nhân cho người lao động, kiểm tra thường xuyên các thiết bị cảnh báo cháy, chữa cháy, xử lý tràn đổ hóa chất, phòng nổ tại các doanh nghiệp.

- Cam kết về sức khỏe y tế: tổ chức đo kiểm tra môi trường làm việc tại doanh nghiệp, định kỳ khám sức khỏe, quan tâm đến đời sống người lao động, tổ chức bữa ăn ca, bồi dưỡng độc hại tại chỗ , tổ chức ca sản xuất, bảo đảm đúng theo luật lao động, có phòng y tế, cấp phát thuốc chữa bệnh thông thường.

- Cam kết về trách nhiệm cộng đồng: duy trì thường xuyên việc nuôi dưỡng mẹ VNAH, quan tâm chăm sóc người già cô đơn, các cháu nhiễm chất độc da cam, ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, mái ấm công đoàn, xây nhà tình nghĩa

- Không sử dụng các nguyên liệu thuộc các chất độc, chất cấm trong sản xuất.

Có đội ngũ dịch vụ kỹ thuật tư vấn, hướng dẫn khách hàng an toàn khi thi công, sử dụng các sản phẩm


Sơn HPVicoSivicoVilacoson2Bao bì VLCApachem