VLC1
VLC2
TAP DOAN VLC

TẦM NHÌN & CHIẾN LƯỢC


   Trong khoảng thời gian gần 20 năm xây dựng và phát triển ( 1995 - 2014) với vai trò là nòng cốt, công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã lựa chọn cho mình  một hướng đi khác biệt: tổ chức liên kết, chuyển giao công nghệ, tiếp cận lựa chọn một số sản phẩm tiên tiến trong khu vực và thế giới để chuẩn bị cho tiến trình hình thành các nhóm sản phẩm đáp ứng với yêu cầu xây dựng Tập đoàn VLC.

   Mục tiêu hàng đầu của Tập đoàn VLC là đưa các sản phẩm tiêu thụ đến từng thôn, xóm trên đất nước Việt Nam; mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội; tạo ra các sản phẩm của người Việt, vì lợi ích của người Việt. Đồng thời không ngừng  phấn đấu để trở thành một tập đoàn kinh tế giàu mạnh của quốc gia, đem các sản phẩm của mình đi khắp thế giới để làm nên một "Thương hiệu VLC" tầm cỡ thế giới nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc Việt .

   Minh chứng cho tiến trình xây dựng cơ sở vật chất là sự ra đời của các công ty thành viên thuộc tập đoàn VLC

  • Năm 1994: thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn VICO
  • Năm 1996 : xây dựng dây chuyền sản xuất sơn tàu biển tại Hải Phòng
  • Năm 2002: thành lập công ty cổ phần SIVICO
  • Năm 2004: thành lập công ty cổ phần VILACO
  • Năm 2007: thành lập công ty cổ phần Sơn Vinashin ( hiện nay là  công ty cổ phần Sơn dầu khí Việt Nam)
  • Năm 2008: thành lập công ty cổ phần Sơn Hải Phòng số 02
  • Năm 2010: thành lập trung tâm nghiên cứ và phát triển của Tập đoàn VLC
  • Năm 2011: thành lập công ty cổ phần bao bì VLC.

   Sự ra đời của một loạt các doanh nghiệp với 04 nhóm sản phẩm đã đáp ứng với mục tiêu: trở thành tập đoàn tư nhân sản xuất công nghiệp thuộc top đầu của Việt Nam, hoạt động đa ngành với thế mạnh là các sản phẩm sơn, bột giặt, hóa mỹ phẩm, bao bì các loại và kinh doanh bất động sản.

    


Sơn HPVicoSivicoVilacoson2Bao bì VLCApachem