VLC1
VLC2
TAP DOAN VLC

Tên gọi đầy đủ: Công ty cổ phần tập đoàn VLC

Tên giao dịch quốc tế: VLC joint stock company                                 

Tên gọi tắt: VLC

Địa chỉ: Số 21 đường 208 - An Đồng - An Dương - Hải Phòng

Điện thoại: 0313.292019

FAX: 0313.571053

Website: vlc-group.com

Email: support@vlc-group.com

     Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng mở và dường như nhỏ lại nhờ những thành tựu kỳ diệu của khoa học và công nghệ với xu thế hòa bình hợp tác và phát triển là mục tiêu chủ đạo. Việc ra đời Tập đoàn VLC là sự phát triển tất yếu của một nhóm các doanh nghiệp với mục tiêu tôn trọng sự phát triển độc lập, đa dạng các ngành nghề kinh doanh của các công ty thành viên

 

Ban lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn VLC

     Các sản phẩm và hoạt động sản xuất kinh doanh  tự chủ:

     Ra đời trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đã dịch chuyển qua thời điểm khó khăn nhất. Với sự hợp tác tin tưởng và hỗ trợ có hiệu quả của một số tập đoàn kinh tế mạnh trong nước, của các tổ chức quốc tế, Tập đoàn VLC đã nỗ lực đẩy mạnh tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên, giữ vững và ổn định, duy trì sự tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh và không ngừng nâng cao năng lực

     Tập đoàn VLC là một trong những tập đoàn công nghiệp tư nhân đầy sức trẻ, khởi đầu từ một doanh nghiệp nhà nước được thành lập vào ngày 25/01/1960. Trên 50 năm xây dựng và phát triển, công ty cổ phần Sơn Hải Phòng giữ vai trò nòng cốt chủ đạo trong liên doanh, liên kết thành lập các doanh nghiệp vệ tinh, chuẩn bị cơ sở vật chất tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng tập đoàn.

     Đến tháng 03/2010 tập đoàn VLC chính thức được thành lập bao gồm 08 công ty thành viên, thuộc 04 nhóm sản phẩm chính: Sơn, bột giặt và hóa mỹ phẩm, bao bì, bất động sản.

   Chân dung người sáng lập tập đoàn VLC:    

 Ông Nguyễn Văn Viện

Đối với một doanh nghiệp, nhân tố con người, vai trò người cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là ngưòi đứng đầu doanh nghiệp  càng thấy bức thiết hơn bao giờ hết. Ngày 1/1 /2014 là ngày đánh dấu 10 năm Công ty CP Sơn Hải Phòng - công ty thành  viên thuộc Tập đoàn VLC chuyển sang hình thức cổ phần hóa (CPH) và đã đạt được những thành tích đáng tự hào cùng  những bài học kinh nghiệm quý báu. Tạo dấu ấn và sự khác biệt đó chính là ông Nguyễn Văn Viện- Chủ tịch HĐQT tập  đoàn VLC kiêm Tổng giám đốc công ty CP Sơn Hải Phòng - người sáng lập nên Tập đoàn VLC

   Xem tiếp...


Sơn HPVicoSivicoVilacoson2Bao bì VLCApachem