VLC1
VLC2
TAP DOAN VLC

Công ty cổ phần Sivico: thành lập ngày 28 tháng 3 năm 2002

Trụ sở chính: KCN Vĩnh Niệm – Lê Chân – Hải Phòng

Bao bì màng mỏng, các loại chai, can nhựa cứng

Công ty cổ phần bao vì VLC:  thành lập năm 2012

Trụ sở chính: KCN Tràng Duệ - An Dương – Hải Phòng

Bao bì phức hợp các loại phục vụ cho ngành hóa chất, xi măng, thức ăn chăn nuôi… Sơn HPVicoSivicoVilacoson2Bao bì VLCApachem