VLC1
VLC2
TAP DOAN VLC

     Tập đoàn VLC là tập hợp của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, phục vụ các ngành công n ghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và dân dụng; được thành lập trên cơ sở 08 doanh nghiệp thành viên. Trong đó có 07 doanh nghiệp cổ phần và 01 công ty trách nhiệm hữu hạn, với tổng nguồn vốn góp gần 1.000 tỷ đồng. Hàng năm, doanh thu từ 3.000 tủ đồng (năm 2013) đến 5000 tỉ đồng (năm 2015), nộp ngân sách thành phố mỗi năm trên 100 tỷ đồng. Đời sống của gần 1500 lao động ổn định có thu nhập bình quân năm 2013 trên 06 triệu đồng/ người/ tháng, lợi nhuận năm hàng trăm tỷ, chia cổ tức từ 20% - 50%/ năm.

    Để phát triển không ngừng và không phụ lòng tin của người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế, chúng tôi cam kết:

    Sản xuất các sản phẩm sơn, bột giặt và chất tẩy rửa, bao bì và căn hộ tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế, xuất khẩu và bán các sản phẩm của Tập đoàn khắp các quốc gia trên thế giới để chứng minh thương hiệu Việt. Các sản phẩm tiêu thụ nội địa đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng được tôn trọng và mang lại giá trị thỏa mãn mọi khách hàng.

     Được xây dựng trên nền tảng 06 chữ vàng: 

     - Hòa cùng sự lớn mạnh của các công ty thành viên, hướng tới vì lợi ích của khách hàng, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả đầu tư cao

     - Hợp tác lâu dài, chia sẻ quyền lợi, đối tác tin cậy, mang lại giá trị lâu dài cho các nhà đầu tư.

     - Phát huy tối đa các tài năng, trọng dụng nhân tài, đoàn kết nội bộ hướng tới cuộc sống tốt đẹp cho các thành viên và người lao động trong doanh nghiệp.

    - Triển vọng mở rộng hợp tác đầu tư trong và ngoài nước để thúc đẩy quá trình phát triển của tập đoàn, góp phần to lớn vào sự hưng thịnh của nền kinh tế VN.

    - Bền bỉ thực hiện có hiệu quả các cam kết với các đối tác chiến lược, năng động, sáng tạo trong hoạch định mục tiêu chiến lược, tạo sự bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi trong hợp tác – liên minh – liên kết.

    - Vững vàng theo định hướng xây dựng và phát triển tập đoàn, rút ngắn khoảng cách, đi tắt đón đầu, kiểm soát quá trình hoạt động , cải tiến liên tục, quyết định kịp thời bảo đảm sự phát triển bền vững.

    Chúng tôi tin rằng với khoảng thời gian không xa từ 05 đến 10 năm nữa các sản phẩm của Tập đoàn VLC sẽ chiếm ưu thế trong niềm tin của người tiêu dùng và đó cũng là sứ mệnh của chúng tôi.


Sơn HPVicoSivicoVilacoson2Bao bì VLCApachem