VLC1
VLC2
TAP DOAN VLC

Các Sở, ban ngành thành phố tặng hoa lãnh đạo Tập đoàn

1539330042 | Lượt xem: 4654

Các Sở, ban ngành thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố tặng hoa lãnh đạo Tập đoàn nhân ngày doanh nhân Việt Nam

Đồng chí Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cùng đại diện các ban chuyên trách  Liên đoàn lao động thành phố xuống tặng hoa Lãnh đạo Tập đoàn VLC nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2018

Đồng chí Hoàng Đình Long phát biểu

Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố

Đồng chí Tiêu Văn Dũng và đại diện Lãnh đạo Sở công thương 


Sơn HPVicoSivicoVilacoson2Bao bì VLCApachem