VLC1
VLC2
TAP DOAN VLC

Đoàn TN Tập đoàn VLC đã tổ chức cho các bạn đoàn viên trong Tập đoàn tham gia một hoạt động thực tế : “Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

1458374484 | Lượt xem: 6443

ngày 04/03/2016 - Đoàn thanh niên Tập đoàn VLC đã tổ chức cho các bạn đoàn viên trong Tập đoàn tham gia một hoạt động thực tế : “Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý", tại Bảo tàng Hải Phòng - 55 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng

Thực hiện Kế hoạch số 184-KH/ĐTN ngày 14/01/2016 của Ban Chấp hành Đoàn quận về công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016; Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 85 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2016), Ban Thường vụ Đoàn Công ty CP tập đoàn VLC xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 và các hoạt động chủ yếu trong tháng thanh niên. Được sự đồng ý của các đồng chí Bí thư Đảng uy, Lãnh đạo Tập đoàn và Tổng Giám đốc các Công ty thành viên, để khởi động cho các hoạt động tháng thanh niên, ngày 04/03/2016 - Đoàn thanh niên Tập đoàn VLC đã tổ chức cho các bạn đoàn viên trong Tập đoàn tham gia một hoạt động thực tế : “Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý", tại Bảo tàng Hải Phòng - 55 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nâng cao nhận biết và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương đất nước.​​

Đoàn Thanh Niên Tập đoàn VLC

Lắng nghe thuyết trình tại buổi triển lãm


Sơn HPVicoSivicoVilacoson2Bao bì VLCApachem