VLC1
VLC2
TAP DOAN VLC

Đảng bộ Tập đoàn VLC tổ chức quán triệt, học tập tuyên truyền triển khai thực hiện NQ đại hội XII của Đảng – NQ đại hội XV đảng bộ thành phố

1471225926 | Lượt xem: 4471

Ngày 13/8/2016, thực hiện của bộ chính trị, hướng dẫn của ban tuyên giáo trung ương, chỉ thị và kế hoạch của ban thường vụ thành ủy, quận  uỷ Ngô Quyền về tổ chức quán triệt học tập, nghị quyết đại hội Đảng các cấp

   Ban thường vụ phối hợp với ban tuyên giáo thành ủy tổ chức hội nghị học tập và quán triệt NQ đến 130 cán bộ Đảng viên toàn đảng bộ.

   Với thời lượng ½ ngày, đ/c Phan Văn Vương, ban tuyên giáo thành ủy đã truyền đạt một số nội dung chính của NQ đại hội XII của Đảng và NQ đại hội XV đảng bộ thành phố, giúp cho cánh bộ đảng viên nắm bắt cơ bản các nội dung nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức để cán bộ đảng viên thực hiện thắng lợi NQ đại hội đảng các cấp đồng thời xây dựng chương trình hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ năm 2016


Sơn HPVicoSivicoVilacoson2Bao bì VLCApachem