VLC1
VLC2
TAP DOAN VLC

Đảng bộ công ty cổ phần Tập đoàn VLC đã tổ chức quán triệt NQ đại hội Đảng bộ quận Ngô Quyền

1440553601 | Lượt xem: 5503

Ngày 22/8/2015 Đảng bộ công ty cổ phần Tập đoàn VLC đã tổ chức quán triệt NQ đại hội đến toàn thể các đ/c cán bộ, Đảng viên tòan bộ tổng số 126 Đảng viên đã nghiêm túc về dự hội nghị.

Thực hiện kế hoạch số 04/KHQU ngày 10/8/2015 của Quận ủy Ngô Quyền về tổ chức học tập, nghiên cứu và quán triệt nghị quyết đại hội Đảng bộ quận Ngô Quyền lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 22/8/2015 Đảng bộ công ty cổ phần Tập đoàn VLC đã tổ chức quán triệt nghị quyết đại hội đến toàn thể các đ/c cán bộ, Đảng viên tòan bộ tổng số 126 Đảng viên đã nghiêm túc về dự hội nghị. T

rong khoảng thời gian ½ ngày Hội nghị đã đuợc đ/c truởng ban tuyên giáo Quận ủy Ngô Quyền triển khai những nội dung chính của nghị quyết đại hội đảng bộ quận NQ và 1 số thông tin thời sự trong nuớc và quốc tế.

 

Kết thúc hội nghị toàn thể cán bộ đảng viên phấn khởi, tin tuởng và quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ cùng quân dân quận Ngô Quyền xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh


Sơn HPVicoSivicoVilacoson2Bao bì VLCApachem