VLC1
VLC2
TAP DOAN VLC

Đại hội Đảng bộ công ty cổ phần Tập đoàn VLC lần thứ IX

1433323095 | Lượt xem: 7839

Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn VLC diễn ra vào ngày 08 tháng 5 năm 2015, tại số 21 đường 208 – An Đồng – An Dương – Hải Phòng

Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn VLC diễn ra vào ngày 08 tháng 5 năm 2015, tại số 21 đường 208 – An Đồng – An Dương – Hải Phòng

1.1- Về đánh giá tình hình 5 năm 2010-2015

Đại hội khẳng định:

Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo triển khai tốt nhiều dự án kinh tế lớn, mở rộng Tập đoàn thành lập thêm 2 công ty: Công ty CP Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu, Công ty CP Bao bì VLC bằng nội lực vốn tự có, và có những giải pháp cụ thể chỉ đạo hoạt động của ban chiến lược phát triển, định hướng các đơn vị thành viên đầu tư mở rộng sản xuất như: Đầu tư 30 tỷ đồng mở rộng dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd có công suất 10.000 tấn/năm tại Công ty CP Sơn Hải Phòng. Công ty TNHH Vico đầu tư 120 tỷ đồng xây dựng nhà máy bột giặt  với công suất 100.000 tấn/năm lớn nhất Việt Nam (tại An Đồng – An Dương – Hải Phòng). Công ty CP Sivico đầu tư 46 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nhựa tổng hợp có công suất 30 triệu m2/năm tại khu công nghiệp Tràng Duệ. Công ty CP Vilaco xây dựng công trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, hóa mỹ phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Công ty CP Sơn Hải Phòng 2 đầu tư thiết bị mới, bổ sung cho dây chuyền sơn tĩnh điện, sản lượng và chất lượng sản phẩm được nâng lên, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường tiêu dùng.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu SXKD bình quân 05 năm so với năm 2010:

-          Sản lượng bình quân tăng         : 116,26%

-          Doanh thu tăng                            : 155,56%

-          Nộp ngân sách tăng                    : 154,77%

-          Lợi nhuận tăng                            : 166,0%

-          Cổ tức bình quân chia                 : 120,0%

-          Thu nhập bình quân tăng : 135,68%

1.2- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2015-2020

Đại hội nhất trí:

1. Về các chỉ tiêu SXKD:

-         Doanh thu Tập đoàn năm 2015 đến 2020 từ: 3.000 đến 6.000 tỷ đồng

-         Lợi nhuận trước thuế: từ 15-25%/năm

-         Nộp ngân sách: Từ 85 đến 120 tỷ đồng/năm

-         Thu nhập BQ: từ 9 đến 10 triệu đồng/người/tháng

-         Cổ tức đạt từ: 20-30%/năm

2.  Công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể:

-         Tiếp tục củng cố tổ chức về các đoàn thể quần chúng, công đoàn, phụ nữ, Đoàn thanh niên, quân sự và an ninh theo hướng Tập đoàn phát triển vững mạnh xuất sắc.

-         Phấn đấu kết nạp đảng viên mới từ 15-20 đảng viên.

-         Phấn đấu 50% chi bộ trực thuộc đạt Trong sạch vững mạnh.

-         Phấn đấu 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 - 20% đạt đảng viên xuất sắc nhiệm vụ. Không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật.

-         Các đoàn thể quần chúng ở các doanh nghiệp đạt:

+         Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

+         Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động xuất sắc

+         Đơn vị tự vệ quyết thắng.

Thông qua nội dung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ Công ty CP Tập đoàn VLC khóa VIII. Từ kinh nghiệm của khóa trước, ban chấp hành đảng bộ khóa IX cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.           

Đến dự và phát biểu với Đại hội, đ/c Bùi Thanh Sơn – Phó bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền đã biểu dương kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 05 năm qua của Đảng bộ công ty cổ phần tập đoàn VLC và mong muốn nhiệm kỳ lần thứ IX Đảng bộ nỗ lực hơn nữa để xây dựng Đảng bộ phát triển bền vững

Đ/c Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Đại hội

Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn VLC khóa IX gồm 09 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Văn Dũng làm Bí thư Đảng ủy và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXII gồm 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

 

Ban chấp hành Đảng ủy công ty cổ phần Tập đoàn VLC khóa IX  nhiệm kỳ 2015-2020

Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn VLC khóa IX căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ quận, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp (công nhân viên chức Tập đoàn VLC và các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiêm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ đã đề ra, góp phần tích cực cùng quận thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ quận, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thời kỳ mới.


Sơn HPVicoSivicoVilacoson2Bao bì VLCApachem