VLC1
VLC2
TAP DOAN VLC
- Doanh thu tập đoàn năm 2015 đến 2020 từ: 3.000 đến 6.000 tỷ đồng
 
- Phấn đấu đưa dự án Trung tâm thương mại SHP PLAZA sau khi hoàn thành đi vào hoạt động có hiệu quả
 
- Sơn các loại, nhựa alkyd: từ 20.000 tấn/ năm đến 21.000 tấn/ năm
 
- Bột giặt các loại: từ 105.000 tấn/ năm đến 120.000 tấn/ năm
 
- Chất tẩy rửa: từ 9.000 tấn/ năm đến 12.000 tấn/ năm
 
- Bao bì phức hợp: từ 175 đến 200 triệu túi/ năm
 
- Bao bì VLC: từ 20.500-21.50 triệu bao/ năm
 
- Lợi nhuận trước thuế: từ 20-25%/ năm
 
- Nộp ngân sách: từ 85 đến 120 tỷ đồng/ năm
 
- Thu nhập bình quân: từ 9 đến 10 triệu đồng/ người/ tháng
 
- Cổ tức đạt từ: 20-30%/ năm.


Sơn HPVicoSivicoVilacoson2Bao bì VLCApachem